Jesus het gesê:

"En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is". Lukas 21:25-27

  • Die uurglas van genadetyd het byna leeg geloop vir die wêreld en sy mense! 
  • Die tekens is daar dat ons in die eindtyd lewe! 
  • Die skrif is reeds aan die muur!
  • Die Wederkoms van Christus is ophande!
  • Die tyd om gereed te maak is nou!!!

Ek wil jou uitnooi en aanmoedig om 'n studie van Bybelse Profesieë oor die Eindtyd te doen.  Dit sal jou help om voor te berei en gereed te lewe vir die GROOT DAG van Jesus Christus se Wederkoms. Kyk gerus na die ander skakels van die webblad!

Boodskappe op internet en Youtube

Kyk gratis na boodskappe van Ds Hennie op internet!

"Copy and paste" die skakel hieronder op u internet soekengin.

www.gebedsklub.net/index.php/categories-media/362-hennie-prinsloo

 

Vriendelike groete

Hennie en Annelie Prinsloo