"En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn …"             (2 Pet. 1:19)

Daar is min dinge so opwindend soos ’n studie van Bybelse profesieë, want dit vertel die geskiedenis vooruit.  Bybelse profesieë wys vir ons waarheen die wêreld en sy mense oppad is. Dit toon aan wat in die toekoms lê.  Die koerant vertel jou wat gister gebeur het, die TV vertel jou wat vandag gebeur het, maar, Bybelse profesieë vertel jou wat môre, oormôre en in die toekoms moet gebeur. 

Ek wil graag vir jou ’n eenvoudige definisie gee van wat ’n Bybelse profesie is:

  • "Dit is voorspellings wat in die Bybel opgeteken is en wat letterlik vervul sal word"
  • "Bybelse profesieë is God se plan met die wêreld en sy mense vir die toekoms.”

’n Studie van Bybelse profesieë is opwindend, want teen die agtergrond van Bybelse profesieë maak die huidige wêreldgebeure, met al sy chaos en verwarring, vir ’n mens skielik sin!  

"Verag die profesieë nie". ( 1 Thes. 5:20)

Die Bybel is ‘n boek vol profesië.  Uit die 8,325 profetiese tekste in die Bybel is daar 1,800 tekste wat net oor die wederkoms van Christus en aanverwante eskatologiese gebeure handel. Dit beteken dat 22% van die Bybel se profetiese tekste net oor die wederkoms van Christus handel. Net in die Nuwe Testament alleen is daar 318 profesië wat direk na die wederkoms van Christus verwys.

Die wêreld staan voor ‘n groot en drastiese ge­beurtenis – ‘n gebeurtenis wat ‘n invloed op elke mens op aarde se lewe sal hê en die gewone gang van sake in die wêreld ingry­pend sal ver­ander. Dié gebeurtenis is die persoonlike wederkoms van Jesus Christus na hierdie wêreld!