Temas

 Hierdie 13 boodskappe oor die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure is op DVD's, CD's en in boekvorm beskikbaar!

 1. Gee ag op Bybelse Profesieë
 2. Ons sien die Tekens van die Eindtyd
 3. Die Herstel van Israel 
 4. Die Russies-Arabiese inval in Israel 
 5. Die Wegraping  
 6. Die Regterstoel en die Krone  
 7. Die Opmars van die Antichris  
 8. Die Groot Verdrukking, 7 Seëls en 7 Basuine  
 9. Die Wederkoms van Christus en Slag van Armagéddon  
 10. Die Duisendjarige Vrederyk  
 11. Die Groot Wit Troon Oordeel  
 12. Die Poel van Vuur  
 13. Die Nuwe Hemel, Nuwe Aarde en Nuwe Stad

 Koste van die reeks:

DVD reeks - R300 plus posgeld

CD's reeks - R250 plus posgeld

Wederkoms van Christus Boek - R80 plus posgeld 

Kontak dshennie@sb.co.za of sel. 083-2925588