"Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby". Opb. 1:3

Hierdie 20 boodskappe oor die boek Openbaring is op DVD's, CD's en in boekvorm beskikbaar!

Die temas is as volg:

 1. Inleiding tot die boek Openbaring - Hoofstuk 1:1-3
 2. Johannes sien Jesus Chrstus weer in 95 nC - Hoofstuk 1:4-20
 3. Die sewe briewe aan die sewe gemeente - Hoofstuk 2 en 5
 4. Aanbidding voor die troon van God - Hoofstuk 4 en 5
 5. Die breek van die seëls - Hoofstuk 6  
 6. Die 144,000 diensknegte van God - Hoofstuk 7  
 7. Die oordeel van die 7 basuine - Hoofstuk. 8 en 9                         
 8. Die engel en die boekie - Hoofstuk 10  
 9. Die tempel en die twee getuies - Hoofstuk 11:1-14 
 10. Die vier akteurs van Openbaring 12 en die vervolging van Israel - Hoofstuk 12
 11. Die skrikbewind van die antichris - Hoofstuk 13 
 12. Die 144 000 merkwaardige diensknegte van God - Hoofstuk 14:1-5
 13. Die engele boodskappers van Hoofstuk 14:6-20 
 14. Die sewe laaste plae - Hoofstuk 15 en 16  
 15. Die groot stad Babilon se finale verwoesting - Hoofstuk 17 en 18 
 16. Die bruilof van die Lam - Hoofstuk 19:1-10  
 17. Die wederkoms van Christus - Hoofstuk 19:11-21  
 18. Die duisendjarige vrederyk - Hoofstuk 20:1-10      
 19. Die groot wittroon oordeel - Hoofstuk 20:11-15                                           
 20. Die nuwe hemel, nuwe aarde en nuwe stad - Hoofstuk 21 en 22

Koste van die reeks:

DVD reeks - R380 plus posgeld

CD's reeks - R380 plus posgeld

Die Boek Openbaring - R110 plus posgeld 

Kontak dshennie@sb.co.za of sel. 083-2925588

Indien u belangstel om hierdie materiaal te bekom kliek op die volgende skakel vir kontakbesonderhede:

Kontakbesonderhede

'n Voorstelling van die boek Openbaring

Die Boek Openbaring

Die boek Openbaring is `n uiters belangrike geskrif omdat dit die laaste Heilige Gees geïnspireerde Bybelboek is wat geskryf is. Dit is daarom ook korrek geplaas as die laaste boek in die Bybel.  Soos wat die vier Evangelies die Nuwe Testament open met die goeie nuus van die eerste koms van Christus na die wêreld, so beëindig Openbaring die Nuwe Testament met die algemene tema van Christus se wederkoms.

Die naam “Openbaring” beteken: “om ‘n sluier weg te neem”.  Die boek is ‘n ontsluiering, ‘n bekendmaking, ‘n openbaarmaking.  By die onthulling van ‘n standbeeld word die sluier of doek op ‘n gegewe oomblik van die standbeeld afgetrek, dit word ontsluier, onthul, sodat die standbeeld vir almal duidelik en sigbaar kan wees. 

So het die Here God in die jaar 95 n.C. die sluier vir Apostel Johannes weggetrek en die toekomsgebeure aan hom openbaar.  God se toekomsplan met die mensdom en die wêreld het nou aan almal duidelik geword.  Openbaring dek gebeure wat sou plaasvind vanaf die eerste eeu n.C., maw. vanaf die Kerkdispensasie tot en met die Voleinding.