Hoe kan ek die Ewige Lewe ontvang en werklik sekerheid daaroor hê?

 

DIE WEG TOT SALIGHEID

“Wat moet ek doen om die ewige lewe te be­ërwe?” (Mark. 10:17).

1. Erken dat jy ‘n sondaar is

“Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” (Rom. 3:23)

Jesus het reeds vir jou vergifnis, redding en saligheid voorsiening gemaak.

 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Joh. 3:16).

2. Besef dat jy jouself nie kan red deur goeie werke nie

“Want uit genade is julle gered, deur die ge­loof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Ef. 2:8-9).

3. Bekeer jou en breek met jou sondes

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaad­doener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef me­nig­vuldiglik” (Jes. 55:7).

4. Nooi Jesus in jou lewe in en vra Hom om jou sonde te vergewe

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en Hy met my” (Op. 3:20).

“…en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, rei­nig ons van alle sonde... As ons ons sondes be­ly, Hy is getrou en regverdig om ons die son­des te vergewe en ons van alle onge­reg­tig­heid te reinig” (1 Joh. 1:7, 9).

5. Glo die Woord van God dat Jesus sal doen wat jy vra

“Menere, wat moet ek doen om gered te word?  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (Hand. 16:30-31).

“Want uit genade is julle gered, deur die ge­loof” (Ef. 2:8).

6. Bely Jesus met jou mond voor die mense

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” (Rom. 10:9-10).

Indien jy werklik vergifnis, saligheid en die Ewige Lewe wil ontvang, kan jy 'n eenvoudige maar eerlike gebed soos die volgende bid.

“Here Jesus, ek kom nou in die gebed na U toe.  Ek erken dat ek ‘n verlore sondaar is. Vergewe asb. al my sondes. Was my in Jesus se kosbare bloed. Ek maak nou my hart vir u oop Here Jesus. Kom woon in my. Verlos my van die son­de­bande wat my bind. Help my om U voortaan met my hele hart en lewe te volg en te dien.  Dankie dat U my hoor en doen wat ek vra omdat U dit belowe!  AMEN. ”

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here aan­roep, sal gered word” (Rom.10:13).

HOE OM GEESTELIK TE GROEI

1. Lees elke dag jou Bybel

“…en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei” (1 Pet. 2:2).

2. Praat elke dag in gebed met God

“Wees oor niks besorg nie, maar laat julle be­geer­tes in alles deur gebed en smeking met dank­segging bekend word by God” (Fil. 4:6).

3. Dien die Here in ‘n kerk waar jy geestelike voedsel kry

“Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!” (Ps. 122:1).

4. Word deel van ‘n Christen vriendekring

“en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onder­linge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar ver­maan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom” (Heb. 10:24-25).

5. Wees ‘n getuie vir Jesus Christus

“Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het” (Luk. 8:39).