'n Boek met studies oor die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure

Daar is min dinge so opwindend soos ’n studie van Bybelse profesieë, want dit vertel die geskiedenis vooruit.  Bybelse profesieë wys vir ons waarheen die wêreld en sy mense oppad is. Dit toon aan wat in die toekoms moet gebeur.  Die koerant vertel jou wat gister gebeur het, die TV vertel jou wat vandag gebeur het, maar, Bybelse profesieë vertel jou wat môre, oormôre en in die toekoms sal plaasvind. 

Dr. Jerry Falwel defineer Bybelse profesieë soos volg: “Bybelse profesieë is God se plan met die wêreld en sy mense vir die toekoms.”

Hierdie boek gee 'n oorsig oor wat die Bybels sê in die eindtyd moet gebeur.

Die Bybel is ‘n boek vol profesieë.  Uit die 8,325 profetiese tekste in die Bybel is daar 1,800 tekste wat net oor die wederkoms van Christus en aanverwante eskatologiese gebeure handel. Dit beteken dat 22% van die Bybel se profetiese tekste net oor die wederkoms van Christus handel. Net in die Nuwe Testament alleen is daar 318 profesieë wat direk na die wederkoms van Christus verwys.

Die wêreld staan voor ‘n groot en drastiese ge­beurtenis – ‘n gebeurtenis wat ‘n invloed op elke mens op aarde se lewe sal hê en die gewone gang van sake in die wêreld ingry­pend sal ver­ander. Dié gebeurtenis is die persoonlike wederkoms van Jesus Christus na hierdie wêreld!

Letterlik duisende eksemplare van die boek is versprei, gelees en bestudeer. 

  • Predikante en Pastore preek daaruit
  • Christene van alle kerke gebruik dit vir persoonlike studie
  • Selgroepe of Kleingroepe gebruik dit as studiemateriaal om dit met die DVD reeks wat hiermee saam gaan, deur te werk.

Die boek kos R120 plus posgeld.  Die DVD reeks kos R300 plus posgeld.               

Plaas u bestelling by Ds Hennie of Annelie Prinsloo   Kontakbesonderhede