'n Studie oor die boek Openbaring

Die boek Openbaring is `n uiters belangrike geskrif omdat dit die laaste Heilige Gees geïnspireerde Bybelboek is wat geskryf is. Dit is daarom ook korrek geplaas as die laaste boek in die Bybel.  Soos wat die vier Evangelies die Nuwe Testament open met die goeie nuus van die eerste koms van Christus, so beëindig Openbaring die Nuwe Testament met die algemene tema van Christus se wederkoms.

 Die naam “Openbaring” beteken: “om ‘n sluier weg te neem”.  Die boek is ‘n ontsluiering, ‘n bekendmaking, ‘n openbaarmaking van die dinge wat in die eindtyd moet gebeur.  By die onthulling van ‘n standbeeld word die sluier of doek op ‘n gegewe oomblik van die standbeeld afgetrek, dit word ontsluier, onthul, sodat die standbeeld vir almal duidelik en sigbaar kan wees. 

 So het die Here God in die jaar 95 n.C. die sluier vir Johannes weggetrek en die toekomsgebeure aan hom openbaar.  God se toekomsplan met die mensdom en die wêreld het nou aan almal duidelik geword.  Openbaring dek gebeure wat sou plaasvind vanaf die eerste eeu n.C., vanaf die Kerkdispensasie tot en met die Voleinding.

  • Die boek Openbring het 'n verstaanbare boodskap
  • Dit is 'n "Openbaring" nie 'n "versluiering" of 'n verborgenheid nie
  • Ontdek dat Openbering 'n duidelike en verstaanbare storielyn het
  • Die studie is opwindend, siels-voedend en lewend

Die boek Openbaring is uiters aktueel.  Die wêreld leef vandag op die vooraand van die vervulling van die profesië van hierdie boek.

Die Boek kos R120 plus posgeld.

Saam met die boek is daar ook 'n DVD reeks van 20 boodskappe (R380). Die reeks is profesioneel opgeneem en pragtig geredigeer.  Indien u belang sou stel om die boek of die DVD's te bekom, kontak ons gerus.  Kliek net op die skakel hieronder om ons kontakbesonderhede te sien.

Kontakbesonderhede