'n Karakterstudie van elkeen van die twaalf dissipels van Jesus

Die twaalf dissipels van Jesus het werklik legendes geword.  Nooit weer sou daar ’n groep manne opstaan wat so ’n impak op die wêreld en sy mense sou hê soos hulle nie.  Manne wat deur Jesus self geroep, opgelei, bekragtig en uitgestuur is.  Deur hierdie manne se liefde vir en oorgawe aan Jesus Christus het hulle ‘n invloed vir Hom op wêreld uitoefen wat miljoene lewens ingrypend verander het, ’n onberekenbare invloed.  Hierdie manne het die wêreld verander met die boodskap van die evangelie.

 Elkeen wat ‘n studie doen oor die lewens van die twaalf dissipels van Jesus sal ‘n appèl en impak op hul lewens ervaar.  Ek wil u uitnooi om d.m.v hierdie boek die lewens van die twaalf dissipels van nader te bekyk en te bestudeer.  Kom ons kyk weer deur hulle oë na Jesus, ons Meester.  Kom ons bid dat die passie wat hulle aangevuur het ook in ons harte vlam sal vat, dat ons ook die visie en motivering sal hê wat hulle gedryf het en dat die vlam van opofferende liefde wat in hulle harte gebrand het ook weer in ons harte sal brand.

Deur die studie van hierdie boek dring die wonderlike waarheid weer tot ons deur dat God mense wil gebruik in sy diens.  God kon engele gebruik het, maar Hy het gekies om mense te gebruik.  Vandag is dit nog steeds so.  God gebruik mense, gewone mense, mense soos ek en jy.  Hy wil jou en my gebruik!

Kyk net watter tiepe mense deur Jesus geroep en gebruik is:

  • Petrus was byvoorbeeld daardie selfversekerde, dominerende mens wat altyd op die voorgrond was.  Impulsief, onortodoks en onvoorspelbaar.
  • Andréas daarenteen, was stil en op die agtergrond en glad nie dominant nie. 
  • Jakobus was vurig van geaardheid met ’n humeur soos ’n vulkaan, ’n ambisieuse en taakgeörienteerde mens.  ’n “Go getter!”
  • Nataniël was kalm, soos ’n poel koel water tussen die berge.
  • Filippus was die uiters versigtige een. Hy het eers gekyk voor hy spring, terwyl Petrus eers sou spring en dan kyk.
  • Thomas was die skeptiese, pessimistiese, visielose persoon met ’n baie swak geloof, iemand wat stadig was om die getuienis van andere te glo.
  • Matthéüs was ’n gehate man, ’n rugsteker van sy volk, wat as tollenaar vir die Romeinse regering gewerk het.
  • Simon was deel van die politieke oproermakers van sy dag (die Selote). Hy het die Romeinse regering en hulle belastingstelsel met ’n passie gehaat.
  • Sommige in hierdie groep was gebore leiers, ander was gewillig om gelei te word.

Het jy al ooit geworder wat uiteindelik van die dissipels geword het?  Waar het hulle gaan arbei? Hoe het hulle te sterwe gekom?  Die boek vertel jou dit alles en nog meer.

Die Boek kos R80 plus posgeld.  Bestel dit gerus vandag nog!  Daar is ook CD opnames gemaak van die reeks (13 Boodskappe R300). Posgeld moet bykom.

Kontakbesonderhede