Boodskappe deur Ds. Hennie Prinsloo

 

'n Groot verskeidenheid siels-verrykende en opbouende boodskappe is op cd's en DVD's beskikbaar. Vir bestellings kontak Rina Steenkamp by Sel. 072-675 1212 of  076-874 8275

E-pos: egk@c-all.co.za 

U kan bestellings telefonies, per sms of deur e-pos by Rina plaas. 

 Pryse:  CD's = R10.00 elk; DVD's = R15.00 elk    

 

Tema van Preek

CD/DVD

Teks

A

 

 

 

As ons aardse tentwoning afgebreek word. (Begrafnis)

 CD

2 Kor. 5:1-8

Die beste ambisie (Die uitnemendheid v.d. kennis van Jesus Christus)

CD/DVD

Fil.3:8

ʼn Dissipel met die naam Ananias

CD

Hand.9:10-11

Die vier ankers in jou lewensbootjie

CD

Hand.27:29

Die dwaasheid van ateïsme

CD

Ps.14:1

Agur se gebed: Here, gee my nie rykdom of armoede nie

CD/DVD

Spr.30:8

B

5 Beginsels vir die lewe

CD

Ps.119:9,11,105

Ons behoort aan die Here

CD

Rom.14:7-8

Wonderlike beloftes  van God aan jou en my

CD/DVD

Ps.91:14-16

Jesus se opdrag aan die Besetene van Gádara

CD

Lik.8:39

Die sonde van Biddeloosheid

CD/DVD

I Sam.12:23

Die Bruid maak gereed vir die Bruidegom

CD/DVD

Hgl.2:10

Die verbysterende uniekheid van die Bybel bo alle ander boeke

CD/DVD

Jo.17:17

Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle

CD/DVD

I Pet.5:1-9

Die Boeke wat God skrywe

CD/DVD

Ps.19:4-5

Waarom die Blanke regering in S.A tot ʼn val gekom het

CD

Dan.8, Hand.17:26-27

Werp jou Brood uit op die water

CD/DVD

Pred.11:1-8

Die Boodskap wat elke mens moet hoor

CD/DVD

 

Vertrou God vir jou daaglikse behoeftes

CD/DVD

I Pet.5:1-9

C

Die uniekheid v/d Christelike godsdiens  bo ander godsdienste v d wêreld

CD/DVD

I Pet.1:8

 

 

 

6 Kenmerke van ʼn ware Christen (kind van God)

CD

Luk.1:24

Bereken die geweldige hoë koste om nie ʼn Christen te wees nie

CD

Luk.14:28

Die drie groepe Christene (natuurlik, vleeslik, geestelik)

CD

I Kor.2:14; 3:1

Christus, die ware Lewe

CD

Fil.1:21

Gekruisigde Christene

CD/DVD

Gal.2:20

D

ʼn Dagreis sonder Jesus

CD

Luk.2:44

Bybelse beginsels van Daniël om geestelik staande te bly

CD

Dan.1:8

ʼn Dankbare terugblik op die jaar 2004

CD

Hand.28:15

Die gebed van Dawid vir die kinders van sy volk

CD

Ps.144:12

Dawid se bepeinsing oor die grote God

CD/DVD

Ps.139:17,23,24

Die Dissipels  in die storm

CD

Matt.24:24

Die hoë koste van ware Dissipelskap

CD

Luk.14:25-35

Dobbelary en lotery – wat sê God se Woord?

 

Jes.65:11

Daar is maar net een tree tussen ons en die dood (Begrafnis)

CD

I Sam.20:3

Jou afspraak met die dood (Maar een tree tussen my en die dood)

CD

Heb.9:27,Ps.89:49

Sterk (alkoholiese) Drank – Wat sê die Bybel oor die gebruik daarvan?

CDCD/DVD

Ef.5:17-18

Mag ʼn Christen sterk Drank gebruik?

CD/DVD

Jer.35:6

Jesus Christus en die Dwelmmiddel (versoek met dwelms)

CD

Matt.15:23; Heb.4:15

Vier klein Diertjies

CD/DVD

Spr.30:24-28

Die Dwase van die Bybel

CD/DVD

Luk.12:16-21

Leef dankbaar

DVD

Kol.3:15; 1 Thes.5:18

Dawid, ʼn man na die hart van God

CD/DVD

 

Wees Dankbaar teenoor die Here (Lof- en Dankofferdiens)

CD

Ps.50:14-15

Wat sê die Bybel oor Dobbelary en Lotery

CD/DVD

Jes.65:10,11+15

Die Dwaasheid en sonde om die groot Saligheid te verontagsaam

CD/DVD

Heb.2:1-9

E

4 Volke i/d drama v/d eindtyd. Die volkere toneel op aarde i/d eindtyd

CD/DVD

Luk.21:25; Ps.2:1

Esra, die man op wie God se hand gerus het

CD/DVD

Esra 7:6,9; 8:18,31

Die hooftaak v.d. kerk; die wêreldwye verkondiging v d Evangelie

CD/DVD

Mark.16:15

Die Evangelie in sewe woorde (Uit genade is julle gered, deur die geloof)

CD/DVD

Ef.2:1-10

Geroep om die Evangelie te verkondig

CD/DVD

Rom.1:1-17

F

Die Fariseër en die Tollenaar (2003)

CD

Luk.18:9-14

Die drie Fases van jou lewe

CD/DVD

Gal.1:11-2:1

Die Fariseër en die tollenaar (2009)

CD/DVD

Luk.18:9-14

Hoekom hou ons “Fokus op die Wêreld” Konferensie?

CD/DVD

Luk.24:46-49+Hand.1:8

G

Die gawes van die Heilige Gees

CD

I Pet.4:10-11

Gebed – die hoogste roeping van die gemeente

CD/DVD

I Tim.2:1

Die Onse vader gebed (Deel 1)

 

Matt.6:9

Die Onse vader gebed (Deel 2)

 

Matt.6:9

Gebed om middernag (Silas & Paulus in die tronk in Filippi)

CD

Hand.16:25

Gebed – Waarom moet ek bid?  (Gebed deel 1)

CD

Luk.18:1; I Tim.2:8

Die merkwaardige gebedsaksie van Handelinge 12 (Gebed deel 2)

CD/DVD

Hand.12:5+12

Die verskillende maniere waarop God ons gebede beantwoord

CD/DVD

Luk.11:9; Jer.33:3

Betaal jou geloftes aan die Here

CD/DVD

Pred.5:3-4, Ps.50:14-15

Goddelike genesing

 

Ex.15:26

Jesus, die groot Geneesheer van die krankes (Jehova Raffa)

CD

Matt.4:23-24

Genesing – die oorsprong/bron van alle siekte

CD/DVD

Job 2:6-7

Die lewende God ʼn hulp in benoudheid

CD

II Kron.20:4

Die manier waarop God met ons praat

CD

Heb.1:1; Job 33:14

God se raad vir voorspoed en sukses

CD

Jos.1:8

God se voorskrif vir ʼn geseënde en voorspoedige nuwe jaar (1)

CD

Matt.6:33

God se voorskrif vir ʼn geseënde en voorspoedige nuwe jaar (2)

CD

Matt.6:33

God se wil vir my lewe – Here, wat wil U hê moet ek doen?

CD

Hand.9:6

Kenmerke van ʼn ware godsdiens

 

Jak.1:19-27

Groot Opdrag – evangeliseer die wêreld

 

Mark.16:9

Die tydlose beginsel van “Gee en aan julle sal gegee word.”

CD/DVD

Luk.6:35-38

Ses tragiese stappe van die weg van Geestelike agteruitgang

CD/DVD

Mark.14:27/31

God se plan met die gemeente

CD/DVD

Ef.2:19-22

God se plan vir die huisgesin in die Kersverhaal

CD/DVD

Matt.1:18-25

Vyf goue reëls om God welbehaaglik te lewe

CD/DVD

II Kor.5:1-10

God het mens geword 

CD/DVD

I Tim.3:16

Die Bybelse standaard vir Geestelike leiers

CD

1 Tim.3:1-2

Reaksies op die Geboorte van Jesus

CD

 

Dawid se Gebedsversoek voor God

DVD

Ps.139

Geloftediens 2009 – Aan God al die eer

CD/DVD

Nahum 1:5

Geloof werk deur die liefde

CD

Luk.5:17

Die wonder van ʼn Geesvervulde lewe

DVD

Ef.5:1-21

Die belangrikheid van Gebed vir die redding van verlorenes

CD/DVD

I Tim.2:1-8

God het mag om te doen wat Hy belowe

CD/DVD

Num.11

H

Sou die hand van die Here te kort wees?

CD

Num.11:23; Jes.59:1

Die 7 wonders van die hel

CD

Luk.16:19-20

Die 7 wonders van die hemel

CD

Op.21+22:1-5, I Kor.2:9

Die hemel se temalied – “Die lam is waardig om te ontvang”

CD

Op.5:12

Henog het met God gewandel (ook kleinseun van Noag Gen.6:9)

CD/DVD

Gen.5:24

Gebed om Herlewing

CD/DVD

Ps.85:7

Herodus, die jakkals

CD

Mark.6:20; Luk.13:32

Hofsaak: Die verhoor v d kind v God vir die behoud v sy onsterflike siel

CD

I Joh.2:1-2

Homoseksualiteit – wat sê die Bybel?

CD

Rom.1:24-27

Hoe hanteer ek my opvlieënde humeur en woedebuie?

CD/DVD

Ef.4:25-32

Die groot geheim van ware huweliksgeluk is die Heilige Gees

CD/DVD

Ef.5:18b

Huweliksgeluk – is jou huwelik werklik gelukkig?

CD

Ps.128:1-6

Wonderlike belofte om aan vas te hou vir 2008: “Die Here is my Helper.”

CD/DVD

Heb.13:1-8

Hoop vir ʼn hopelose wêreld

CD/DVD

I Pet.1:1-12

Bedroef nie die Heilige Gees  van God nie

CD

Ef.4:17-32

Hoogmoed – Moeder van alle sondes

CD/DVD

 

God roep jou tot Heiligheid

CD

1 Pet.1:15-16

20ste Herdenking van die gemeente

CD

 

Die doping/vervulling met die Heilige Gees

CD/DVD

Hand.1:1-14+2:1-4

Ware heiligheid word gesien

CD/DVD

Lev.20:7-10

O, liefhebbers van die Here; Haat die kwaad

CD/DVD

Ps.97:1-12

Hanna se droefheid oor haar onvrugbaarheid

CD/DVD

I Sam.1:1-20

Die tyd, doel en gevolge van Jesus se Hemelvaart

CD/DVD

Luk.24:50-53, Hand.1:1-12

Herlewing en Sending loop hand aan hand

CD/DVD

Hand. 1+2

Die verhaal agter Hal. 261 – Dit is wel met my siel

CD/DVD

Ef.5:10+Ps.46:2

 

Introspeksie - Selfondersoek

CD/DVD

II Kor.13:5

Jesus Christus my In staatstelling

CD/DVD

Fil.4:13

J

Jaïrus se gebed vir die nood in sy huisgesin (Dogtertjie sterf)

CD

Luk.8:41

Jesus verskyn aan Jakobus na sy opstanding – Waarom?

CD

I Kor.15:7

Jesus Christus my in staat stelling in moeilike omstandighede

CD

Fil.4:13

Hoekom is Jesus vir mense kosbaar

CD

I Pet.2:7

Jesus ons redder in die storm

CD

Matt.8:27

Vyf redes waarom Jesus Christus na die wêreld gekom het

CD/DVD

Luk.2:1-7

Vyf uitstaande kenmerke omtrent Jesus

CD

 

Hoe weet ons dat Jesus uit die dood opgestaan het?

CD/DVD

I Kor.15:1-20

Jesus verskyn aan Jakobus

CD/DVD

I Kor.15:1-8

Die kloppende Jesus

CD/DVD

Op.3:14-22

Bely Jesus Christus voor mense

CD/DVD

Matt.10:28-42

Jesus se aankondiging dat Hy sy dissipels gaan verlaat (Afskeidsboodskap)

CD/DVD

Jo.13:33-38

K

Waar het Kain ʼn vrou gekry

CD/DVD

Gen.4:16+17

Kersf. Die viervoudige boodskap van Kersfees

CD

Luk.2:1-20

Kersf. Die boodskap v.d. ster wat die geboorte v. Jesus aankondig

CD

Matt.2:2+9

Kersf. Die geboorte van Jesus Christus (Profesieë, wonder +doel)

CD

Luk.2:6+7

Kersf. God het mens geword – is geopenbaar in die vlees

CD

Luk.2:10+11; Jo.1:1+14

Kersf. Die groot boodskap van Kersfees

CD

I Tim.1:15

Kersf. Die Herders van Betlehem

CD

Luk.2:8

Reaksie op die geboorte van Jesus

CD

Matt.2:1-18

Kersfees Die ster wat die wyse manne (mense) na Jesus gelei het

CD

Matt.4:19

Die boodskap v.d. kruis

CD

I Kor.1:18

Die kruis, die draaipunt in die geskiedenis

CD

Matt.27:32-56

Die skande van die kruis

CD/DVD

Heb.12:2

Die krag van die kruisboodskap (Deel 1)

CD

I Kor.1:18

Die krag van die kruisboodskap (Deel 2)

CD

I Kor.1:18

Die kloppende Jesus

CD

Op.3:14-22

Kinders van God (1) Is jy mislei?

CD

Joh.1:12

Kinders van God (2) Aanneming tot kinders

CD

Rom.8:15+23

Kersdiens – Jesus se eerste en tweede koms na die wêreld

CD/DVD

Luk.1:26-38

Sal al die Kinders van God dieselfde loon ontvang?

DVD

 

Laat die Kindertjies na My toe kom (Doop WJ Nortman)

CD/DVD

Matt.19:13-15

L

Wat sê die Bybel oor lag?

CD

Pred.3:1+4

Lazarus en die ryk man (Ewige bestemming)

CD

Luk.16:22+23

Sewe feite omtrent die dood en opwekking van Lazarus

CD

Jo.11:1-43

Lesse uit die verhaal van Lazarus en die ryk man (Begrafnisdiens)

CD

Luk.16:19-23

Leun-dakke of onvoldoende skuilplekke

CD/DVD

Jes.28:17

My leuse vir 2006 – soek eers die koninkryk van God

CD

Matt.6:33

Pasop hoe jy lewe, want jy word dopgehou

CD/DVD

Ef.5:15

ʼn Lewe in oorvloed

CD/DVD

Joh.10:10

Waar is die liefde van jou bruidstyd?

CD

Op.2:4; Jer.2:2

Die liefde van Jesus Christus

CD

Joh.11:5

Liefde vir ʼn verlore-gaande wêreld

CD/DVD

Joh.3:16

Ware liefde – wat is dit? Manne julle moet jul vroue liefhê)

CD/DVD

Ef.5:25; Tit.2:4

Kenmerke van iemand wat Jesus waarlik (werklik) liefhet

CD/DVD

Jo.21:15

Vyf goue reëls om die Lewe te geniet en vreugdevol te lewe

 

Pred.11:9-12:1

Jou eerste Liefde verlaat

CD/DVD

Op.2:1-7

Lesse uit die verhaal van Lazarus en die ryk man (Begrafnisdiens)

CD

Luk.16:19-23

Lydsaamheid

CD/DVD

Rom.5:1-11

Dink aan die vrou van Lot

CD/DVD

Luk.17:24-37

M

Maria Magdalena – 1e persoon aan wie Jesus na sy opstanding verskyn

CD

Jo.20:11-18, Mark.16:9

Wat het Martha weggehou van die voete van Jesus?

CD/DVD

Luk.10:40

Meer as oorwinnaars (Geestelike lewe op ʼn hoër vlak)

CD

Rom.8:37

Menere, wat moet ek doen om gered te word.

CD

Hand.16:30-31

Metgeselle van Jesus

CD

Hand.4:13

Maria van Bethanië

CD

Mark.14:1-8

Wie is hierdie Man? 7 karakter eienskappe v.d.  Here Jesus Christus

CD

Matt.21:12; Luk.19:29

Maria, die moeder van Jesus

CD/DVD

Luk.1:26-45

‘n Man van God gestuur (Ordening van ds. Jurgens Prinsloo)

CD/DVD

Jo.1:1-14

Maranata, die Here kom

CD/DVD

I Kor.16:19-24

N

By die nagmaalstafel kyk ons in vier rigtings (Oue)

CD

I Kor.11:23-32

Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders

CD

Ef.5:1; Deut.13:4

Die noodlottige lyn (d. einde van alle vlees vlg. God se besluit)

CD

Gen.6:3; 13,Luk.17:26

Noag: die man wat met God gewandel het

CD/DVD

Ge.6:1-17

By die nagmaalstafel kyk ons in vier rigtings (Nuwe)

CD

1 Kor.11:23-32

Suid-Afrika in ʼn Noodtoestand

CD/DVD

Neh.1+2:17

Die Nuwe aarde, nuwe hemel en nuwe stad

CD/DVD

Op.21+22

Goeie Nuus uit ‘n ver land

CD/DVD

Spr.25:21-28

Die Evangelie is goeie nuus (Doop Anika Prinsloo)

CD/DVD

I Kor.15:1-4

O

Die siende se word geopen (Here, open tog sy oë)

CD

II Kron.6:17

Op, Af en Uit, is die tema van Hand.

CD

Hand.1:1-4; 2:2-11

Drie onomstootlike bewyse dat Jesus uit die dood opgestaan het.

CD

I Kor.15:14+17

Ek sal opstaan

CD/DVD

Luk.15:18

Waarom moes Jesus uit die dood opstaan?

CD

Jo.20:9; Hand.2:24

Die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode

CD

Luk.24:6

Die Offers waarin God behae het

CD/DVD

Ps.51

Meer as Oorwinnaars

CD/DVD

Rom.8:35-37

P

Paasfees - Jesus Christus, ons Paaslam

CD

I Kor.15:17; Ex.12:1-3

Paasf. Jesus ons Paaslam is vir ons geslag

CD

Ex.12:7; 1-3        1 Kor.5:17

Die regverdige sal groei soos ʼn Palmboom

CD

Ps.92:13

Jesus se bemoeienis met die ontroue Petrus

CD

Mark.16:7; Luk.24:34

Die waskom van Pilatus

CD/DVD

Matt.27:24

Die drie poorte – m.b.t. die ryk man

CD

Luk.16:19+23; Mark10:21

Petrus se geestelike herstel

CD/DVD

Jo.21:1-17

Die gelykenis van die Ponde

CD/DVD

Luk.19:11-28

“... is daar nog plek?”

CD/DVD

Luk.14:15-24

Die Poel van vuur

CD/DVD

Luk.16:19-31+Op.20:15

R

Tien redes waarom ʼn Christen nie moet rook nie.

CD

Ro.12:1-2;Pred.11:10

Vyf goue reëls om die lewe te geniet en vreugdevol te lewe

CD/DVD

Pred.11:9-12:1

Die Redding van Saggéüs

CD/DVD

Luk.19:1-10

God se reddende genade verskyn aan ʼn man uit Afrika

DVD

Hand.8:26-40

Tien redes waarom ʼn Christen nie moet rook nie

CD/DVD

Ro.12:1-2

S

Suid-Afrika in ʼn nood toestand – wie & watter raad of oplossing is daar

CD

Neh.1:1-2+17

Die seun Samuel – geestelike lesse uit sy lewe

CD

I Sam.3:1-11

Die sataniese aanslag teen  Woord van God ( vervals, verander, verdraai)

CD

Deut.4:2; Op.22:18-19

Satanisme as teken v.d. eindtyd (H. Potter – laaste ¼ van CD)

CD

I Tim.4:1

Die seën van skuld (sonde) vergifnis

CD

Ps.32:1-2; II Sam.11:12

Die seën van skuld (sonde( vergifnis – ʼn onderwysing

CD

Ps.32:1-2; II Sam.11:12

Die seën van verdrukkinge  –   is lydsaamheid

CD

Rom.5:3

Sekerheid van saligheid (Sodat julle kan WEET)

CD

I Jo.5:13

Sjibbolet, die paspoort na die hemel

CD

Rig.12:5-6

Die heimwee van ʼn sondaar

CD/DVD

Luk.15:18

Is mense wat a.g.v. van moorde/rampe omkom , groter sondaars?

CD

Luk.13:5

Ek is bekommerd oor my sonde (Dawid & Bátseba)

CD

Ps.38:19; Ps. 51;

II Sam.11

Breek met sonde of sonde sal jou breek (Simson se val)

CD

Rig.16:21

Sonde – die wêreld se grootste epidemie

CD/DVD

Rom.3:23

Die bittere loon van sonde

CD

Matt.27:1; Rom.6:23

Die vyf gevaarlike sondes

CD

I Kor.10:1-13

Hoe om ander sonder woorde vir Jesus te wen

CD

I Pet.3:1-2

Neem die steen weg (Lazarus se graf)

 

Joh.11:39

Struikelblokke op pad na die hel – is jy besig om daaroor te klim?

CD

Matt.7:13-14

Sondebelydenis en vergifnis

 

I Joh.1:5-2:2

Dis tyd om die Here te soek

CD

II Kron.20:1-13

Sewe wonderlike voorregte wat ʼn kind van God moet hê

DVD

Fil.4:1-23

Hoor die stemme wat roep

CD/DVD

 

Watter dag moet ek hou? Die Joodse Sabbat of die Christelike Sondag?

CD/DVD

Matt.28:1,5+6

Toe gaan Jesus Staan

CD/DVD

Mark.10:46-52

Wanneer sonde se betaaldag aanbreek

CD/DVD

Matt.27:1-5

Dit is tyd om die Here te soek

CD/DVD

II Kron.20

7 Redes waarom ons nie moet kwel oor aardse dinge – Sorge van die lewe

CD/DVD

Luk.12:22-34

Al dieper die Stroom in

CD

Es.47:1-12

Satan se slinkse planne om mense helwaarts te mislei

CD/DVD

II Kor.2:10-13

T

Waarom elke Christen sy tiende behoort te gee (get. Francois v Staden)

CD

Mal.3:6-12

Tweeling dogmas (waarhede) van die evangelie

CD/DVD

I Kor. 15:3-4

Die Tugtiging van die Here

CD/DVD

 

Tekens van Teruggevallenheid

CD/DVD

Heb.1-2:1

Die bediening van trane

CD/DVD

Op.7:9-17

Die Toringramp van Silóam (Doop Ruben Fourie)

CD/DVD

Luk.13:1-4

V

Waarom het die blanke regering tot ʼn val gekom? – ʼn Bybelse perspektief

CD

Dan.5; Hand.17:26-27

Valse fondamente en valse hoop

CD

Matt.7:22-23

Ons sal verander word!

CD

I Kor.15:51-52

Is jy dalk verlore? (Gelykenis v.d. verlore  skaap, penning & seun)

CD

Luk.15

Volg Jesus se voorbeeld as ʼn Visser van mense

CD/DVD

Matt.4:19

Vlug vir jou lewe – jy is in gevaar en jy weet dit dalk nie (Lot / Sodom)

CD

Gen.19:17

Die skrikwekkende les van die onvrugbare vyeboom (bekering)

CD

Luk.13:6

Die versoeking van Jesus ( Deel 1)

CD/DVD

Matt.4:1-11

Die versoeking van Jesus (Deel 2)

CD/DVD

Matt.4:1-11

Verwagting en teleurstelling

CD/DVD

Jes.5:1-13

Jesus ons voorbeeld as Visser van mense

CD/DVD

Matt.4:19

Waarom is dit belangrik dat ek ander moet vergewe?

CD/DVD

 

Vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na dinge wat voor is

CD/DVD

Fil.3:1-14

volharding in die wedloop van die lewe

CD/DVD

Heb.12:1-4

Ons sal Verander word

CD/DVD

1 Kor.15:50-58

Jesus se Versoek aan Petrus

CD/DVD

 

Gee Verslag van jou bestuur van sake

CD/DVD

Luk.16:1-3

Herinneringe aan my Vader. (Vadersdag boodskap)

CD/DVD

Ef.6:1-9

7 Vrae oor grysgebied dinge

CD/DVD

Matt.12:9-21

Die Vurige pyle van die bose

CD/DVD

Ef.6:10-20

Vissers van mense

CD/DVD

Matt.4:17-25

W

Wedergeboorte – “julle moet weergebore word”

CD

Jo.3:3+7

Hoe weet ek wat God se wil is?

CD/DVD

Matt.6:10

Hoe om ander sonder Woorde vir Jesus te wen

CD

1 Pet.3:1-2

Goddelike wysheid

CD/DVD

Jak.1:5

Die krag van die Woord

CD/DVD

Heb.4:12

As iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie

CD/DVD

Joh.3:1-9

Die Wyse manne uit die Ooste

CD/DVD

 

Sal daar ʼn Wegraping wees? Is dit ʼn Bybelse waarheid of ʼn mens-uitgedinkte fabel?

CD/DVD

 

Sal daar ʼn Selektiewe Wegraping wees? Sal net die geheiligde kinders van God saamgaan as Jesus kom en die onheiliges agterbly?

CD/DVD

 

Die treurigste woorde wat ooit oor die lippe van Jesus gekom het.

CD/DVD

Jo.5:39-47

Die Groot Wit troon oordeel

CD/DVD

Op.20:11-15

Die nuwe Superwêreldleier staan gereed om hherskappy oor te neem

CD/DVD

Op.13:1-10

 

Reekse aangebied deur dr. Hennie Prinsloo

Reeks

Dissipels van Jesus (1-13)

Dis 01- Die dissipels van Jesus – Inleiding

CD

Matt.10:1

Dis 02- Andreas – die visser van mense

CD

Jo.1:41

Dis 03- Petrus (1) – die leier v.d. dissipels

CD

Jo.1:43; Matt.16:18

Dis 04- Petrus (2) – se vorming as geestelike leier

CD

Jo.21:15

Dis 05- Petrus (3) – 5 lesse oor praktiese heiligheid by Jesus

CD

I Pet.2:21

Dis 06- Jakobus – die grote (Boanérges)

CD

Mark.3:17

Dis 07- Filippus – die hardwerkende en praktiese dissipel

CD

Jo.1:44

Dis 08- Natánael – die Israeliet sonder bedrog (Bartholoméüs)

CD

Jo.1:48

Dis 09- Johannes – die apostel van liefde

CD

Matt.10:2b

Dis 10- Matthéüs – die tollenaar

CD

Matt.9:9

Dis 11- Thomas – dissipel wat nie kon verduur sonder Jesus te wees nie

CD

Jo.20:24

Dis 12- Jakobus, Thaddéus, Simon – die drie mees onbekende dissipels

CD

Matt.10:3-4

Dis 13- Judas Iskariot – die dissipel wat Jesus verraai het

CD

Matt.10:4

Reeks

Heiligmaking en Vervulling met die Heilige Gees (1-10)

HG 01 – God roep jou tot heiligheid

CD

I Pet.1:15-16

HG 02 – Sewe redes waarom heiligmaking nodig is

CD

I Thes.4:3+7

HG 03 – Ware heiligheid kan gesien word

CD

Lev.20:7

HG 04 – Die Duif van die hemel (Die H.G.)

CD

Luk.3:21-22;Gen.1:1-14

HG 05 –Die twee nature van die hart van die kind van God

CD

Gal.4:30;Gen.21:1-14

HG 06 – God heilig die hart

CD

Jer.17:9-10

HG 07 – Vol soetwyn of vol van die Heilige Gees

CD

Ef.5:17-18; Hand.2:13+15

HG 08 –Vol van die Heilige Gees

CD

Hand.6:3+5

HG 09 –Julle sal krag ontvang wanneer die H.G. oor julle kom....

CD

Hand.1:8

HG 10 – Die vervulling met die Heilige Gees

CD

Hand.1:1-14+2:1-4

Reeks

Jona reeks (1-9)

Jona 01 – Jona die profeet

CD

Jona 1:1-2

Jona 02 – God se opdrag aan Jona – waarsku Ninevé

CD

Jona 1:2

Jona 03 – Jona (patriot) se ongehoorsaamheid

CD

Jona 1:3

Jona 04 – Jona betaal ʼn prys vir ongehoorsaamheid

CD

Jona 1:3

Jona 05 – Die goeie Vrydag mite

CD

Jona 1:17;Matt12:40-41

Jona 06 – Waar is die dode? (Waarheen gaan jou siel as jy sterf?)

CD

Jona 2:1,2,6

Jona 07 – Jona as ʼn tipe van die volk Israel

CD

Jona 2:10; 3:1-2

Jona 08 – Bekering van die stad Ninevé

CD

Jona 3:10

Jona 09 – God se genade, Jona se onheiligheid

CD

Jona 4:2; 4:1

Reeks

Bybelse standaarde vir geestelike leiers (1-6)

GL 1 – Die Bybelse standaard vir geestelike leiers

CD

I Tim.3:1-2

GL 2  – Onberispelik en blaamloos in morele & sedelike lewe (1)

CD

I Tim.3:2

GL 3 – Onberispelik en blaamloos in morele & sedelike lewe (2)

CD

I Tim.3:3

GL 4 – Onberispelik en blaamloos in huislike- & gesinslewe

CD

I Tim.3:4-5

GL 5 – Onberispelik & blaamloos in geestelike volwassenheid

CD

I Tim.3:6

GL 6 – Onberispelik & blaamloos in publieke reputasie

CD

I Tim.3:7

Reeks

Wederkoms van Jesus Christus en die Eindtyd gebeure (1-13)

Wkoms 01 – Die waarde van Bybelse profesieë

CD/DVD

II Pet.1:19; I Thes.5:20

Wkoms 02 – Die tekens van die tye

CD/DVD

Matt.24:3

Wkoms 03 – Die herstel van Israel

CD/DVD

Luk.21:25-33

Wkoms 04 – Die komende Russies/Arabiese inval in Israel

CD/DVD

Esg.38:14-16

Wkoms 05 – In wolke weggevoer

CD/DVD

I Thes.4:17-18

Wkoms 06 – Beloning by die Bema (Regterstoel v Christus) – 5 Krone

CD/DVD

Op.22:7,12,20

Wkoms 07 – Die opmars van die Antichris

CD/DVD

I Jo.2:18

Wkoms 08 – Die Groot Verdrukking

CD/DVD

Matt.24:21; Op.6

Wkoms 09 – Die wederkoms en die slag van Armageddon

CD/DVD

Op.16:16; 19:11

Wkoms 10 – Die duisendjarige vrederyk

CD/DVD

Op.20:4-5

Wkoms 11 – Die Groot Wittroon oordeel

CD/DVD

Op.20:11-12

Wkoms 12 – Die poel van vuur – God se hel

CD/DVD

Op.20:15; Luk.16:19-31

Wkoms 13 – Die nuwe Hemel, nuwe Aarde en nuwe Stad

CD/DVD

Op.21:1,2,5; Jes.65:17; II Pet.3:13

Reeks oor Openbaring (Net op CD's)

*Openbaring reeks (1-20)

Op 01 – Inleiding tot die boek Openbaring

CD

Op.1:1-3

Op 02 – Die openbaring van die verheerlikte Christus

CD

Op.1:4-20

Op 03 – Die 7 briewe aan die 7 gemeentes

CD

Op.2+3

Op 04 -- Aanbidding voor die troon van God

CD

Op.4+5

Op 05 – Die breek van die  seëls

CD

Op.6

Op 06 – Die 144 000 diensknegte van God

CD

Op.7

Op 07 – Die oordeel van die 7 basuine

CD

Op.8-9+

Op 08 – Die engel en die klein boekie

CD

Op.10

Op 09 – Die tempel en die twee getuies

CD

Op.11:1-14

Op 10 – Die vier akteurs van Openbaring 12 en die vervolging van Israel

CD

Op.12

Op 11 – Die skrikbewind van die Antichris

CD

Op.13

Op 12 – Die 144 000 merkwaardige diensknegte van God

CD

Op.14:1-5

Op 13 – Die engele boodskappers

CD

Op.14:6-20

Op 14 – Die 7 laaste plae

CD

Op.15+16

Op 15 – Die groot stad Babilon se verwoesting

CD

Op.17+18

Op 16 – Die bruilof van die Lam

CD

Op.19:1-10

Op 17 – Die wederkoms van Christus

CD

Op.19:11-21

Op 18 – 1 000 jarige vrederyk

CD

Op.20:1-10

Op 19 – Die Groot Wittroon oordeel

CD

Op.20:11-15

Op 20 – Die nuwe hemel, nuwe aarde en die nuwe stad.

CD

Op.21+22

 

Kort reekse aangebied deur dr. Hennie Prinsloo

Reeks

Gebed (1-12)

Gebedom herlewing

CD

Ps.85:7

Waarom moet ek bid?

CD

Luk.18:1+I Tim.2:8

Die sonde van Biddeloosheid

CD

I Sam.12:23

Die werklike rede vir die kragteloosheid v d kerk en sy geestelike leiers

CD

Hand.4:33

Die prominensie van gebed in die gemeente

CD

I Tim.2:1

Wat het Martha weggehou van die voete van Jesus?

CD

Luk.10:40

Gebed om middernag.

CD

Hand.16:25

Die merkwaardige gebedsaksie van Handelinge 12

CD

Hand.12:5+12

Die Onse Vader (Deel 1)

CD

Matt.6:5-13

Die Onse Vader (Deel 2)

CD

Matt.6:5-13

Verskillende maniere waarop God gebed beantwoord

CD

Luk.11:5-13

Jaïrus se gebed vir sy dogtertjie

CD

Luk.8:41

Reeks

Gebed (1-11) Gebedsreeks wat op Kruiskyk uitgesaai is

1 Onse Vader – Deel 1

DVD

Luk.11:1

2 Onse Vader – Deel 2

DVD

Luk.11:1-5,12

3 Onse Vader – Deel 3

DVD

Luk.11:1

4 Die gebed byeenkoms van Handelinge 12

DVD

Hand.12:1

5 Waarom moet ek bid?

DVD

Luk.18:1+I Tim.2:1+8

6 Die prominensie van gebed in die gemeente

DVD

Mark.11:17

7 Wat is gebed?

DVD

Matt.7:7-11

8 Tien redes waarom ek moet bid

DVD

Luk.18:1-8

9 Die verskillende maniere waarop God ons gebede beantwoord

DVD

 

10 Praktiese wenke vir jou stiltetyd

DVD

 

11 Jaïrus se gebed vir die nood van sy huisgesin

DVD

 

Reeks

Die geheim van geestelike krag (1-3)

Geestelike krag (1) Die vervulling met die Heilige Gees

CD/DVD

Hand.4:33; 1:6

Geestelike krag (2) Die krag van die Woord (biduur)

CD/DVD

Hand.4:33; Heb.4:12

Geestelike krag (3) Die krag van gebed

CD/DVD

Hand.4:31; Jak5:16

Reeks

Goddelike genesing (1-3)

Goddelike Genesing

CD/DVD

Ex.15:26

Jesus die groot Geneesheer van die krankes (Jehova Raffa)

CD/DVD

Matt.4:23-24

Genesing – die oorsprong / bron van alle siekte

CD/DVD

Job 2:6-7

Reeks

Kinders van God (1-2)

Kinders van God (1) – Is jy mislei

CD

Jo.1:12

Kinders van God (2)  - Aanneming tot kinders van God

CD

Ro.8:15+23

Reeks

Die Kruis van Christus (1-10)

Die boodskap van die Kruis

CD

1 Kor.1:18

Die Kruis – Die draaipunt in die geskiedenis

CD

Matt.27:32-56

Die skande van die Kruis

CD/DVD

Heb.12:2

Die krag van die Kruis (Deel 1)

CD

1 Kor.1:18

Die krag van die Kruis (Deel 2)

CD

1 Kor.1:18

Die eerste Kruiswoord

CD

Luk.23:24

Die 4de Kruiswoord

CD

Matt.27:46

Jesus en die dwelmmiddel

CD

Matt.15:23

Jesus Christus, ons Paaslam

CD

1 Kor.15:17;  Ex.12:1-3

Jesus Christus, ons Paaslam is vir ons geslag

CD

Ex.12:7+13; 1 Kor.5:7

Reeks

Jesus se Opstanding uit die Dode (1-3)

Drie onomstootlike bewyse dat Jesus uit die dood Opgestaan het

CD

I Kor.15:14+17

Waarom moes Jesus uit die dood Opstaan?

CD

Luk.15:18

Die Opstanding van Jesus uit die Dode

CD

Luk.24:6

Reeks

Die Kruiswoorde van Jesus

KW 01 - Jesus se gebed vir sy vervolgers. “Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.”

CD/DVD

Luk.23:34

KW 02 - Jesus se belofte aan ʼn berouvolle kwaaddoener.  “Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.”

CD/DVD

Luk.23:43

KW 03 - Jesus se omgee en voorsiening vir sy moeder.  “Vrou, daar is u seun ... Johannes daar is jou moeder.”

CD/DVD

Matt.19:26-27

KW 04 - Jesus se noodkreet in die mees smartvolle oomblik van sy    bestaan. “My God, my God, waarom het U my verlaat”?

CD/DVD

Matt.27:46

KW 05 - Jesus se uitroep vanweë sy menslike lyding. “Ek het dors.”

CD/DVD

Joh. 19:28.

KW 06 - Jesus se uitroep van oorwinning.  “Dit is volbring.”

CD/DVD

Joh. 19:30

KW 07 - Jesus se algehele oorgawe aan God. “Vader in u hande gee Ek My gees oor!”

CD/DVD

Luk.23:46

 

Aktuele Temas  aangebied deur dr. Hennie Prinsloo

 

Die dwaasheid van Ateïsme

CD

Ps.14:1

Die verbysterende uniekheid v d Bybel bo alle ander boeke

CD/DVD

Jo.17:14

Die uniekheid van die Christelike godsdiens bo alle ander godsdienste

CD/DVD

I Pet.1:18

Dobbelary en Lotery – Wat sê die Bybel?

CD

Jes.65:11

Sterk Drank – Wat sê die Bybel?

CD

Ef.5:17-18

Homoseksualiteit –Wat sê die Bybel?

CD

Ro.1:24-27

Hoe hanteer ek my Humeur en Woedebuie?

CD/DVD

Ef.4:26-29

Waar het Kain ʼn Vrou gekry?

CD/DVD

Gen.4:16-17

Tien Redes waarom ʼn Christen nie moet Rook nie.

CD/DVD

Ro.12:1-2

Die sataniese aanslag teen die Woord van God (Verdraai, vervals, vertalings)

CD

Deut.4:2; Op.22:18-19

Satanisme en Harry Potter as teken van die Eindtyd

CD

I Tim.4:1

Waarom het die Blanke regering in S.A. tot ʼn val gekom?

CD

Da.5; Hand.17:26-27

Vier Volke in die Drama van die Eindtyd

CD/DVD

Luk.21:25

Waarom elke Christen sy Tiende behoort te Gee.

CD

Mal.3:8-10

Vir bestellings: 

Kontak Lynette op haar selfoon: 076-8748275

 E-pos: egk@c-all.co.za