Die Boek Van Die Profeet Jona

Deur die eeue heen was daar skerp kritiek op die boek Jona.  Een van die belangrike vrae wat deur kritici gevra word, is:  “Moet die boek Jona in die Bybel wees?”  Ongelukkig is daar talle geleerdes wat die boek Jona bloot as ‘n legende of ‘n fabel wil afmaak.  Hulle ontken die geskiedkundige korrektheid van die boek Jona en beweer dat dit slegs simbolies of allegories verstaan en verklaar moet word.  Sommige ontsê selfs die boek Jona sy plek in die heilige kanon, en so word die saad van vertwyfeling in die gemoedere van baie mense gesaai. 

Ons hoef egter gladnie te twyfel aan die geskiedkundige korrektheid, die geloofwaardigheid of die goddelike inspirasie van die boek Jona nie.  Daar is  genoeg Bybelse, sowel as buite Bybelse, bewyse daarvoor.  Let op na die volgende 4 belangrike punte: 

i) Die Here Jesus het twee keer na die profeet Jona verwys in die Nuwe Testament, in Matthéüs 12:39, 40 en in Lukas 11:32.  In hierdie verse het Jesus Jona ‘n profeet genoem.  Jesus het verder die feit dat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van ‘n groot vis was, bevestig.  Ook het Jesus bevestig dat Jona in die stad Ninevé gepreek het en dat die ganse stad tot bekering gekom het.  

Die mense wat dus beweer dat die boek Jona nie geskiedkundig korrek is nie, maak van Jesus ‘n leuenaar.  Voorts misken hulle die alwetendheid van die Here Jesus Christus.  Dit grens aan ‘n ontkenning dat Jesus Christus werklik God is! 

ii)  Ook die geskiedskrywers wat die boeke 1 en 2 Konings geskryf het, bevestig dat Jona ‘n historiese figuur is.  In 2 Konings 14:25 word gesê wie Jona se vader was (Amittai), en in Jona 1:1 uit watter dorp Jona kom (Gat-Hefer).  Hierdie teks bevestig ook dat Jona ‘n dienskneg van God en ‘n profeet in Israel was.  Verder word daar verwys na ‘n profesie wat die profeet Jona uitgespreek het en wat letterlik vervul is. 

iii)  Flavius Josephus, die bekende Joodse geskiedskrywer, wat die geskiedenis van Israel opgeteken het, verwys ook sonder voorbehoud na die verhaal van Jona.  Daar is by hom geen twyfel oor die historiese korrektheid van die hele verhaal van Jona, te bespeur nie.  

Buite Bybelse bronne bevestig dus die geskiedkundige korrektheid van die boek Jona. 

iv)  Een van die redes waarom daar soveel kritiek teen die boek Jona geopper word, is die ongeloofwaardigheid van die verhaal van Jona en die vis.  Die kritici vra: “Hoe kan ‘n persoon so lank binne in ‘n vis wees en dan weer lewendig daaruit kom?” 

Daar is vandag talle voorbeelde waar visse voorwerpe ingesluk het, selfs so groot soos ‘n perd. Daar is ook ‘n voorbeeld uit die mees onlangse verlede van ‘n persoon wat deur ‘n groot vis ingesluk is en weer lewend daaruit gehaal is.

v) In die dorpie Gat-Hefer in Israel is die graf van Jona te vind.  Vandag word die plek “Chrisbet ez-Zoerra” genoem en is noordoos van Nasaret geleë. 

Nee, die boek Jona is ‘n feit en nie fiksie nie!  Dis geloofwaardige geskiedenis en nie ‘n fabel nie! Daarom is kritiek op die boek Jona totaal ongegrond!  

Die koste van hierie boek is R80 plus posgeld.

Navrae en bestellings: Sel. 083-2925588 E-pos: dshennie@sb.co.za